ประกาศ


เว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ได้ย้ายไปใช้เว็บไซต์ใหม่แล้วนะคะ

คลิกได้เลย >>>   https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom